HỆ QUỐC TẾ

1. Hệ Quốc tế tạo cho trẻ ưu thế vượt trội về ngôn ngữ, sẵn sàng cho tương lai toàn cầu Đối với hệ Quốc…

Age 2-5 Years
Price $20/Day
Size 15 Seats

HỆ SONG NGỮ

Chương trình Montessori chuẩn Quốc tế Một nửa ngày Học sinh được học chương trình Montessori với Giáo…

Age 2-5 Years
Price $20/Day
Size 15 Seats

HỆ TIÊU CHUẨN

Chương trình Montessori chuẩn Quốc tế Một nửa ngày Học sinh được học chương trình Montessori với Giáo…

Age 2-5 Years
Price $20/Day
Size 15 Seats